Diensten

B-MAS is gespecialiseerd in het ondersteunen van (beroeps)verenigingen en sociale fondsen met een ruim dienstenpakket. Wij leveren maatwerk en stemmen de inhoud en intensiteit van onze activiteiten volledig af op de noden van onze klanten en leden. Zo kan u op ons rekenen voor enkele uren per dag tot enkele uren per week of maand. Wij kunnen samenwerken voor een kortere periode of voor de lange termijn (zoals de meeste van onze leden/klanten).

U kan op ons rekenen voor de volgende activiteiten:

 • algemene sectorontwikkeling van de betrokken (beroeps)vereniging en behandelen van inhoudelijke dossiers
 • belangenbehartiging in België en op Europees niveau bij overheden en tov andere organisaties
 • zeer ruime algemene dienstverlening:
  • netwerken
  • organiseren en uitvoeren van: bedrijfsbezoeken, algemene vergaderingen, vergaderingen van de raad van bestuur,  beurzen,  andere zakelijke evenementen,
  • het geven van eerstelijnsadvies,
  • organiseren en coördineren van opleidingen allerhande
 • communicatie: nieuwsbrieven, e-zines, uitgeven van vaktijdschriften, website, webinars, social media, direct mailing
 • algemene administratie (o.a. statutaire verplichtingen, ledenadministratie, databank opzetten en beheren) en boekhouding/financiële administratie