Voorstelling

B-MAS is gespecialiseerd in consulting aan beroepsverenigingen, verenigingen en sociale fondsen. Zo wordt secretariaatsondersteuning geboden.

Bij veel (beroeps)verenigingen wordt het secretariaat waargenomen door de voorzitter, die dan ook behoort tot het ledenbestand van de vereniging.  Vaak is het een professioneel en kunnen er belangenconflicten ontstaan wanneer er standpunten moeten worden ingenomen.  Het kan dan ook opportuun zijn om een onafhankelijke neutrale persoon in te schakelen.

De voorzitter en de bestuurders kunnen verder focussen op wat van belang is voor de vereniging, met name het besturen en leiden van de vereniging.  Zij moeten zich niet meer bezighouden met tijdrovende routinetaken die uiteraard noodzakelijk zijn voor het goede functioneren van de vereniging. Als secretariaatsdienst nemen wij grotendeels deze routinetaken over.

Wij leveren een waardevolle en op uw maat gemaakte ondersteuning . U maakt van ons gebruik voor een korte of een lange periode, van enkele uren per dag tot enkele uren per maand.

Vanzelfsprekend kunt u rekenen op een vertrouwelijke behandeling en accurate uitvoering van uw opdrachten.

B-MAS is een flexibel kantoor te Antwerpen. Wij hebben vestigingen in het centrum van Brussel en in Gedinne.  Bovendien werken wij zowel vanuit ons kantoor als op locatie bij u.