Voorstelling

B-MAS is reeds meer dan 30 jaar de specialist in het leveren van ondersteuning en een ruim dienstenpakket aan (beroeps)verenigingen en sociale fondsen.

Deze ondersteuning is gefocused op twee clusters:

  • cluster sociale fondsen
  • cluster beroepsverenigingen: beroepsverenigingen in de agro-voedingssector en in de sector van techniek

Voor de beroepsverenigingen werken we rond vijf kerndomeinen:

  • algemene sectorontwikkeling van de betrokken (beroeps)vereniging
  • belangenbehartiging in België en op Europees niveau
  • algemene dienstverlening (bv netwerking, organiseren en uitvoeren van bedrijfsbezoeken, beurzen, eerstelijnsadvies, opleidingen)
  • communicatie: nieuwsbrieven, e-zines, vaktijdschriften, website, webinars, social media, direct mailing
  • algemene administratie en boekhouding

Voor de sociale fondsen werken we rond volgende kerndomeinen:

  • voorzien in bestaanszekerheid van werknemers en werkgevers uit de diverse sectoren
  • werkgevers en werknemers op een hoger niveau tillen door opleidingen, tewerkstellingsmaatregelen en informatie
  • algemene administratie en boekhouding

 

Dienstbaarheid, betrouwbaarheid, expertise, menselijkheid en grote toegevoegde waarde zijn onze belangrijkste kernwaarden die we dagdagelijks in de praktijk toepassen.

B-MAS heeft kantoren in Brussel, Antwerpen en Wallonië (Gedinne).
Onze werknemers werken vanuit het kantoor in Brussel.

Wij ondersteunen onze klanten vanop kantoor of op locatie bij de klant.